Browsing by Author 김상현

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 112 to 113 of 113

Issue DateTitleAuthor(s)
2021-02-03기체크로마토그래피의 UCM 정보를 이용한 유종분석방법 및 장치김기범; 김상현; 우희수; 이승학; 정재식
2021-12지하수 내 질산성 질소 반응-이동 모델링을 위한 부지특이적 탈질화 계수 선정 방안에 대한 고찰정재식; 이승학; 김상현

BROWSE