Browsing byAuthor김종수

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 40 to 45 of 45

Issue DateTitleAuthor(s)
1998-05증기운 폭발의 특성과 평가기법김종수; 김영성; 문길주
2003-12-15토네이도의 원리를 이용한 그라운드 플레어의 소각 용량 증대방법 및 그장치이충훈; 김종수
2002-12-17토네이도의 원리를 이용한 그라운드 플레어의 소각 용량 증대방법 및 그장치이충훈; 김종수
2005-09확산화염의 진동불안성의 기원에 대해서김종수
-(Undefined)Lee Eunhye; SONG, JIN-DONG; Kyhm Ji Hoon; Su youn, Kim; BaeMinHwan; KyuHyoek Yoen; Kim Jun Young; Han, Il Ki; 장수경; 김종수
-(Undefined)김종수; 변지수; 정문석; 고도경; 이종민; 이종민; Nam Ki Cho; Park Sung Jun; SONG, JIN-DONG; Choi, Won Jun; Lee, Jung Il; 임재영

BROWSE