Browsing by Author 박원훈

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 11 to 14 of 14

Issue DateTitleAuthor(s)
1995-01대기오염 저감과 청정에너지 기술개발 .김영성; 박원훈
1986-01대기오염분야의 국내연구현황분석 및 한국동력자원연구소의 종합계획 .김영성; 박원훈; 손재익
1978-01무연탄의 성형성 결정요인에 관한 연구 .홍성안; 박원훈
1990-01용융탄산염 연료전지의 개발 현황홍성안; 임태훈; 박원훈; 성영은

BROWSE