Browsing by Author 정연수

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 34 to 36 of 36

Issue DateTitleAuthor(s)
1996-01솔 - 젤법을 이용한 2-propanol 탈수소화 반응 촉매 제조에 관한 연구 .나병기; 정연수; 송형근; 이영권; 이광순
1994-01순수한 성분의 흡착등온식으로부터 혼합기체의 흡착특성 예측 .나병기; 송형근; 정연수; 문기호; 서성섭
1994-01추출증류에 의한 물로부터 MEK 분리에 관한 연구 .나병기; 송형근; 정연수; 김형규; 이정석; 한춘

BROWSE