Browsing byAuthor박성준

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 2 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2007-09InGaAs 양자점 레이저 다이오드와 양자우물 레이저 다이오드의 특성 비교정경욱; 김광웅; 유성필; 조남기; 박성준; 송진동; 최원준; 이정일; 양해석
1996-10-17폴리시안아미드 화합물 및 그의 제조방법박상우; 유경호; 강용구; 김태영; 황종록; 박성준; 곽현태; 이영환

BROWSE