Browsing by Author Shujie Tang

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 9 of 9

Issue DateTitleAuthor(s)
2018-12Electric-field-tuned topological phase transition in ultrathin Na3Bi류혜진; James L. Collins; Anton Tadich; Weikang Wu; Lidia C. Gomes; Joao N. B. Rodrigues; Chang Liu; Jack Hellerstedt; Shujie Tang; Sung-Kwan Mo; Shaffique Adam; Shengyuan A. Yang; Michael S. Fuhrer; Mark T. Edmonds
2018-02Electronic structure of monolayer 1T′-MoTe2 grown by molecular beam epitaxy류혜진; Shujie Tang; Chaofan Zhang; Chunjing Jia; Choongyu Hwang; Makoto Hashimoto; Donghui Lu; Zhi Liu; Thomas P. Devereaux; Zhi-Xun Shen; Sung-Kwan Mo
2016-04Electronic Structure, Surface Doping, and Optical Response in Epitaxial WSe2 Thin Films류혜진; Yi Zhang; Miguel M. Ugeda; Chenhao Jin; Su-Fei Shi; Aaron J. Bradley; Ana Martin-Recio; Jonghwan Kim; Shujie Tang; Yeongkwan Kim; Bo Zhou; Choongyu Hwang; Yulin Chen; Feng Wang; Michael F. Crommie; Zahid Hussain; Zhi-Xun Shen; Sung-Kwan Mo
2019-08Manipulating topological domain boundaries in the single-layer quantum spin Hall insulator 1T′-WSe2류혜진; Zahra Pedramrazi; Charlotte Herbig; Artem Pulkin; Shujie Tang; Madeleine Phillips; Dillon Wong; Michele Pizzochero; Yi Chen; Feng Wang; Eugene J. Mele; Zhi-Xun Shen; Sung-Kwan Mo; Oleg V. Yazyev; Michael F. Crommie
2018-08Observation of Topologically Protected States at Crystalline Phase Boundaries in Single-layer WSe2류혜진; Miguel M. Ugeda; Artem Pulkin; Shujie Tang; Quansheng Wu; Yi Zhang; Dillon Wong; Zahra Pedramrazi; Ana Martin-Recio; Yi Chen; Feng Wang; Zhi-Xun Shen; Sung-Kwan Mo; Oleg V. Yazyev; Michael F. Crommie
2018-02Persistent charge-density-wave order in single-layer TaSe2류혜진; Yi Chen; Heejung Kim; Hsin-zon Tsai; Shujie Tang; Juan Jiang; Salman Kahn; Franklin Liou; Caihong Jia; Ji Hoon Shim; Zahid Hussain; Zhi-Xun Shen; Kyoo Kim; B. I. Min; Choongyu Hwang; Michael F. Crommie; Sung-Kwan Mo; Arash A. Omrani
2017-07Quantum spin Hall state in monolayer 1T’-WTe2류혜진; Shujie Tang; Chaofan Zhang; Dillon Wong; Zahra Pedramrazi; Hsin-Zon Tsai; Chunjing Jia; Brian Moritz; Martin Claassen; Salman Kahn; Juan Jiang; Hao Yan; Makoto Hashimoto; Donghui Lu; Robert G. Moore; Chan-Cuk Hwang; Choongyu Hwang; Zahid Hussain; Yulin Chen; Miguel M. Ugeda; Zhi Liu; Xiaoming Xie; Thomas P. Devereaux; Michael F. Crommie; Sung-Kwan Mo; Zhi-Xun Shen
2020-02Strong correlations and orbital texture in single-layer 1T-TaSe2류혜진; Yi Chen; Wei Ruan; Meng Wu; Shujie Tang; Hsin-Zon Tsai; Ryan Lee; Salman Kahn; Franklin Liou; Caihong Jia; Oliver R Albertini; Hongyu Xiong; Tao Jia; Zhi Liu; Jonathan A Sobota; Amy Y Liu; Joel E Moore; Zhi-Xun Shen; Steven G Louie; Sung-Kwan Mo; Michael F Crommie
2020-07Visualization of multifractal superconductivity in a two-dimensional transition metal dichalcogenide in the weak-disorder regime류혜진; Carmen Rubio-Verdu; Antonio M. Garcia-Garcia; Deung-Jang Choi; Javier Zaldivar; Shujie Tang; Bo Fan; Zhi-Xun Shen; Sung-Kwan Mo; Jose Ignacio Pascual; Miguel M. Ugeda

BROWSE