Browsing byAuthorKim, Gyeung Ho

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 17 to 20 of 20

Issue DateTitleAuthor(s)
2019-04-25다변량 통계분석법을 이용한 고질소강에서의 Cr2N 석출상 공핍영역 검출Bae, Jee Hwan; 장재훈; 이태호; 하헌영; Hong Kyu Kim; Jeong Young Woo; Kim, Gyeung Ho; Juyoung Kim; 이규형; Chun Dong Won
2019-10-24첨단 공정 / 분석기술의 활용을 통한 전통 방짜유기 합금의 재발견Kim, Gyeung Ho; Yoon, Jin Kook; 김기태; 한준현; 김혜성; 김우진; 김희수
-첨단 조직제어 기술을 활용한 전통유기 합금의 재발견Kim, Gyeung Ho; Yoon, Jin Kook; Doh Jung Mann; Hye Jung Chang
-(Undefined)Han Seung Chul; Do, Jung Man; Yoon, Jin Kook; Byun, Ji Young; Kim, Gyeung Ho; Park, Nam-Gyu; Kwun Sook In

BROWSE